lördag 13 oktober 2012

tisdag 9 oktober 2012

Overkill 2 (länder och riken)Jag fick ett (data)paket på (e)posten, signerat Herr.K.

Det händer att man måste knåpa ihop ett rike på studs, kanske har spelarna dåraktigt trotsat dig och gått åt helt fel håll eller så blandade de ihop vilken färja som gick vart. Hursom så kan man lätt och snabbt styra upp ett nytt rike med några rullningar.
Länder och Riken 1t6
1.      Väldigt litet, stort som ett hertigdöme.
2.      Litet land, mindre ö.
3.      Lite mindre areal, mindre ögrupp, antal mindre län.
4.      Medelstort rike
5.      Stort rike
6.      Väldigt stort rike
Befolkningsstorlek 1t6
1.      Glesbefolkat
2.      Liten befolkning
3.      Medelstor befolkning
4.      Se punkt tre
5.      Stor befolkningstäthet
6.      Myllrande folkmängd

Krigiskhet 1t6
1.      Pacifister, "vi tror inte på våld".
2.      Splittrad krigsmakt, lokala adelsmän bidrar inte med soldater till armen.
3.      Liten krigsmakt. Prioriteringar har gjorts på andra håll.
4.      Normal krigsmakt. Kungen el. makthavaren förfogar över en normalstor arme i förhållande till folkmängden.
5.      Prioriterad arme. Kungen/makthavaren har kontroll över landets styrkor, inte adeln. Stor andel av resurserna går till soldater.
6.      Krigiskt samhälle. Alla vapenföra gör en lång obligatorisk krigstjänst, specialtrupper, krigsmagiker. Det civila samhället är anpassat för krigsmakten.

Kulturell utvecklingsnivå 1t6
1.      Obefintlig. Vildar utan skriftspråk, behärskar enkel byggnadskonst och grova vapen.
2.      Simpelt jordbrukssamhälle. Enstaka småstäder men utöver det byar och skogsbruk, få kloster och lärda.
3.      Normalt medeltida samhälle, vanligast med byar men städer och borgar finns. Järnsmide är vanligt, kulturella och religösa institutioner är en vanlig del av vardagen.
4.      Se nr.3
5.      Utvecklat samhälle. Flera medelstora städer, utvecklat jordbruk, mekaniskt krävande bruk såsom gruvdrift, vattenkraft. Flera lärosäten och kulturella centra.
6.      Långt utvecklat samhälle. Influenser ifrån andra raser såsom dvärgisk ingenjörskonst och alvisk evighetslång litteratur finns i flera större städer. Infrastrukturen är väl utbyggd med kanaler, båtar och dilligenser. Konstskolor och universitet finns representerade i flera städer.
Välmående 1t8
1.      Vi dör som flugor! Akut brist på mat, hus och det mesta.
2.      Grisfarmarfantasy, det är lerigt, alla är fula och inget är kul.
3.      Vi är hungriga men klarar oss. Skörden kunde vara bättre men det är dumt att klaga.
4.      Det finns enformig och enkel mat men det finns gott om den, folk mår förhållandevis bra.
5.      Välmående, befolkningen har en baskost och kan lyxa till den med annat då och då.
6.      Se ovan fast medborgarna kan variera kosten från dag till dag.
7.      Livet är gött men vi har svårt att bestämma oss för vad vi ska äta, så många val.
8.      Alla är rika som svin och rullar i guld och tryffel. Dekadensen är total.
Kommunikation med omvärlden 1t6
1.      Omvärld, finns det något mer bortom kullen?
2.      Finns det andra riken?
3.      Kännedom och kontakt med de närmaste grannländerna. Handelsavtal (1), krig (2) med 1t3 andra riken.
4.      Knapp kunskap om världen, känner bra till grannländerna med omnejd samt förvrängd kunskap om enstaka riken på "kontinenten".  Handelsavtal (1), krig (2) med 1t6 andra riken.
5.      Hyfsat bra koll på vad som händer i länderna i samma kontinent/del av hav.Handelsavtal (1), krig (2) med 1t10 andra riken.
6.      Stenkoll, förmodligen välutvecklat spionnät i varje hov och hus hos maktspelarna som är inom räckvidd. Kan kungar och riken utan och innan.Handelsavtal (1), krig (2) med 1t20 andra riken.
Klimat 1t20+1t10
2.      Snöigt rike. Det snöar 7 av 12 månader, dock inte överdrivet kallt.
3.      Arktiskt klimat. Det är iskallt, nästan jämt, punkt.
4.      Skogigt. En magisk skog täcker stora delar av riket. En (1.obehaglig 2.trevlig 3.fruktansvärd 4.normal) skog växer onaturligt snabbt och återkommer ständigt då den huggs ned. Folket har lärt sig leva med det och det finns alltid timmer.
5.      Blåsigt och stormigt. Kargt, klippigt och grå moln.
6.      Dimmigt. Stora underjordiska sjöar med kokande vatten kastar upp vatten som täcker stora delar av riket i en ständig dimma.
7.      Ruiner. Kanske var det ett rike före detta, kanske samma men för länge sedan, nu är det en vidsträckt grav med spruckna ruinstäder och hav av ben.
8.      Extremt rik på monster. Monster av alla de slag tycks dras till regionen för att bosätta sig.
9.      Vulkaniskt område. Folket har lärt sig att leva med ständiga vulkanutbrott och att bo omgivna av lavasjöar.
10.  Mysigt område. Varm och trevlig sol, mjuka ängar och allmänt bra.
11.  Opålitligt väder. Vädret kan bli vad som helst, när som helst.
12.  Mineralrikt. Marken och bergen är väldigt rika på mineraler.
13.  Regnigt. Nästan konstant regn.
14.  Röd sand. Sand, röd sand som färgar av sig. Allting är olika nyanser av rött.
15.  Stormigt. Orkaner och tromber härjar tämligen ofta här, folk har vant sig.
16.  Våtmark. Stora delar av riket är täckt av sumpig våtmark. Båtar är att föredra och husen bör byggas på pålar.
17.  Rikt på magi. Naturen och livet i kungariket är oerhört rikt på magi. Ingen blir överaskad över talande böcker och hoppande pumpor. Folk har lärt sig leva med det.
18.  Nära demondimension. Demoner och fasor har nära till hands att hoppa över till vår verklighet. Naturen har påverkats och muterats till viss grad.
19.  Två extra årstider. Kungariket har två extra årstider, svårförklarade men man måste vara där för att fatta.
20.  Hetta. Varmt, det är konstant kokhett, det är förenat med livsfara att vara ute i solen vid zenit.
21.  Öken. Det är öken, inte nödvändigtvis en varm sådan men likväl, sten, kaktusar och allmänt sand/grusigt.
22.  Underliga magnetfält. Magnetfälten under jordskorpan är opålitliga. Kompasser löper amok och underliga sken visar sig på natten.
23.  Jätteträd. Delar av riket upptas av enorma, urgamla jätteträd.
24.  Oljemark. Ytlig olja ligger och puttrar. En oren svart sörja som ligger och puttrar i giftiga sjöar.
25.  Onaturlig storlek. Allt djurlig har fått en onaturligt stor storlek.
26.  Drakar. Drakar trivs här, befolkningen får lära sig leva med det.
27.  Annat folkslag. Ett annat intelligent folkslag bor i kungariket, makthavarna är 1.vänligt inställda 2.neutrala 3.fientligt inställda till dem. Raserna är 1.Alver 2.Dvärgar 3.Halvlängdsmän
28.  Svartfolk är synnerligen befolkningsrikt i områdena
29.  Magiker. Magiker är vanligt här, mumlandes någonting om "bra energier". Befolkningen har lärt sig leva med dem.
30.  Alpint landskap, mjuka dalar, sluttande ängar och vita bergstoppar.

Politisk stabilitet 1t20
1.      Hur ser det inrikespolitiska läget ut egentligen, är allting så lungt som man kan tro?
2.      Delad makt mellan flera grupper, instabilt läge.
3.      Delad makt mellan flera grupper, stabilt läge.
4.      Direkta uppror, fredliga demonstrationer.
5.      Fredlig och föredömlig politisk stabilitet.
6.      Första politiska maktbytet på evigheter, slå från vad och sedan till vad i nedanstående tabell.
7.      Inbördeskrig. 1.små rebellgrupper 2 större väpnade grupper 3.fullskaligt inbördeskrig.
8.      Konstanta intriger och maktbyten i ledarskikten.
9.      Makthavaren/havarna är direkt motarbetat av sina egna.
10.  Mäktiga makthavare är missnöjda med ledaren.
11.  Orolig sitatuion, somliga grupper visar missnöje.
12.  Släktingar/kollegor till ledaren försöker ta makten genom mord/smutskastning.
13.  Makthavaren har direkta konflikter med gudarna, ingen vill vika sig.
14.  Systemet är under rekonstruktion pga. tidigare haveri.
15.  Riket är under hot av annat rike 1.grannrike 2.flera andra riken 3.ifrån annan dimension. Undantagstillstånd med drakoniska lagar råder.
16.  Underkuvad majoritet av befolkningen med en liten gynnad del, läget är relativt stabilt.
17.  Underkuvat folk med politisk stabilitet.
18.  Utomstående överstatlig maktfaktor (ex kyrka/gud) envisas med att lägga sig i och försöka bestämma.
19.  Vansinneskrig i landet. Hysteriskt krig av galenskap har utbrutit och det finns ingen återvändo.
20.  Ingen är kuvad och alla har det bra.
Styret, "vem styr egentligen" 2t20

2.      En tänkande artefakt (staty, konstverk, smycke osv) ifrån gamla tider styr.
3.      Demon. En demon har tagit makten i det fördolda.
4.      Demokrati, endast rika får rösta dock.
5.      Demokrati, alla får rösta.
6.      En uråldrig individ som envisas med att inte dö styr med motiveringen att denne levt längst och är således visast.
7.      Ett ovanligt enormt troll styr genom en bristande visdom och stor klubba. En kortvarig men våldsam regim.
8.      En sammansvärjning av tjuvlorder och mördare styr i genom ett råd.
9.      En urgammal Alv styr genom marionetter.
10.  Demokrati, men bara för dem som varit soldater får rösta.
11.  En parasitdemon har infekterat kungens hjärna och manipulerar honom att förbereda för den stora invasionen.
12.  Endast den starkaste kämpen i 10 grenar och av 10 000 aspiranter vann och blev därmed drottning/kung.
13.  En enväldig diktator som ärvt makten ifrån familj.
14.  En stjärntydare tolkar tecken och vidarebefodrar dem till ett heligt djur som tar beslut som sedan tolkas av förkunnaren.
15.  Ett ovetande orakel styr riket, präster och tjänstemän för vidare dess bud.
16.  Ett likvärdigt par, kvinna och en man styr riket.
17.  Ett utsett och "rent" barn styr.
18.  Ett parti har utsett en ledare, endast partiet kan avskaffa denne.
19.  De största adelsmännen och köpmännen får rösta på en företrädare.
20.  En general styr.
21.  Ett handelshus styr.
22.  En svårt inavslad och ljusskygg släkt styr. Mer eller mindre mentalt och fysiskt trasiga.
23.  Ingen styr.
24.  Religionen/prästerskapet styr.
25.  En kardinal styr enväldigt.
26.  En grupp tjänstemän styr riket.
27.  Matriarkat, endast kvinnor i ett råd.
28.  Matriarkat, endast en enväldig drottning.
29.  Militäraristrokrati styr. Riket styrs av militära familjer med långa anor.
30.  En mäktig magiker styr riket. 1Mentalist 2Elementarmagiker 3Nekromantiker 4 Animist
31.  En drake har tagit den politiska makten.
32.  Två androgyna tvillingar som verkar lite off styr kärvänligt riket.
33.  En vansinnig predikant har blivit älskad och fått förtroendet att leda riket, nu försöker denne mörda alla utlänningar och ingen får lämna riket, någonsin.
34.  En talande uggla som anses mycket vis styr.
35.  Ett spöke har makten i kungariket, allmänt omtyckt.
36.  En mumie är kung i riket.
37.  Vampyrernas kung är numera även kung över människorna 1.fungerar fruktansvärt, alla mår dåligt 2.folket har inte märkt någon större skillnad 3.det verkar funka bra.
38.  En slumpmässigt vald medborgare får med eller mot sin vilja vara kung i ett år innan 1.denne pensioneras med en tacksam pension 2.återgår till sitt tidigare liv 3.kastas som offer i den heliga vulkanen.
39.  Den som kan citera mest ur en krånglig bok och kasta en sten längst får styra.
40.  Den med mest pengar är kung, så enkelt var det.
Religion 2t20
Tro, bra som dåligt har varit ett ständigt återkommande inslag i de flesta kulturer. Här kommer några förslag.
1.      Guldhjorten. Den ende, starkaste och oförlåtande guden manifesteras som en guldhjort och börjar förkunna bud.
2.      Mamma-gud. Religionen kretsar king en enväldig gudinna, livgivaren. Kvinnan och dennes reproducerande organ hyllas högst av alla ting då dessa är källan till liv.
3.      Ateister. Detta trossamfund vars tankar kretsar kring att det inte finns gud/gudar eller skapare samt övernaturliga makthavare för en ständig och ojämn kamp mot gudarna.
4.      Blodsgudar. Polyteism där gudarna inte är långt ifrån att vara fruktansvärda bestar med obegränsad makt. Religionen baseras på att blidka deras outtömliga hat med tempel och människooffer så att de inte förintar de små ynkliga människorna.
5.      Förfäder. Religionen saknar gudar i egentlig mening utan baseras på ett nätverk av andar och förfäder.
6.      Polyteism med cykliskt liv.Ett rikt utbud av gudar med härligt personlighetsgalleri. Livet går i cykler, man föds-lever-dör och börjar om.
7.      Monoteism. En enda gud som verkar älska sina människor så länge de gör som hon säger och dyrkar henne först och över allting annat, eventuellt för krig i hennes namn.
8.      De gamla gudarna. Folket har gått tillbaka till att dyrka de gamla, mäktiga och mörka gudarna. Bistra historier som inte är aktiva i folks liv.
9.      Öppen gylf. Alla religioner är tillåtna så länge de inte hotar stadsmakten. Folk tar tämligen lätt på religion och hoppar ofta efter tycke, smak och trend.
10.  Draken. De dyrkar den gamla, stora och visa draken som en dags ska resa sig ur urberget igen.
11.  Demondyrkan. Befolkningen dyrkar medvetet en demon, det fungerar 1.ganska bra faktiskt 2.ingen större skillnad 3.fruktansvärt.
12.  Hjältedyrkan. Hjältar och hjältars episka dåd har blivit moraliska rättesnören, gudar är kvinnor och män som eleverat sig genom sina handlingar och blivit gudar.
13.  Djurdyrkan. Ett visst djur har antagits vara heligt och att guden/arna i himlen har formen av detta djur. 1.Falk 2.Katt 3.Tjur 4.Bidrottning 5.älg 6.Sork
14.  Dödsdyrkan. En enda gud, dödens gud. Folk har låtit förstå att det enda konstanta är döden och har en gud som är just döden. Inte nödvändigtvis en ond gud.
15.  Sodom och gomorra. De många och kåta gudarna vill att befolkningen inte ska neka sig några rus eller förlustelser.
16.  Tur. Det dyrkas inte någon gud i direkt mening, dock en kraft som bäst kan kallas för "tur" eller "välgång". Genom offer och ritualer anses man få detta.
17.  Makthavaren/havarna. Den/de styrande har höjt sig själva i folkets ögon till levande gudomliga väsen. Makthavaren saknar i praktiken gudomliga krafter men majoriteten av folket anser motsatsen.
18.  Pengar. Gamla gudar och ockulta väsen är högst sekundärt för gemene man, här dyrkas kapitalet och pengarna. Degen skall in och den som orkar får gärna knåpa ihop sin egen religion, ingen annan lyssnar. Mer rikedom är detsamma som mer frälsning.
19.  Geografisk formation. Folket dyrkar 1.ett heligt berg 2.en vulkan 3.en kristallklar sjö 4.en vidsträckt sumpmark. Detta geografiska område är en förkroppsligande av ett gudomligt väsen 1.sant 2.falskt
20.  Upplysningen. Den tänkande ifrågasättande människan och dess förmåga att ifrågasätta och uppfinna höjs som gudomlig. Kanske har sedan länge gamla gudar gett oss gnistan, kanske fanns de aldrig. Det relevanta är människan och hennes fantastiska sinne.

Sevärdheter 2t20
Alla orter har sina unika flavours, någonting unikt som gör resan värd eller ovärd besväret. Det kan vara allt ifrån ett objekt till en plats eller en folklig egenhet. Unika egenheter är inte detsamma som "bra" egenheter. 2t20

2.      Ett väldigt stort slagfält täckt av kroppar som aldrig förmultnar.
3.      "Världens" intelligentaste häst. Kan räkna till tjugo och förstå bilder.
4.      Kulinariskt. Riket är vida känt för sin kokkonst.
5.      Massaker. Riket är känt för en fantastisk/fruktansvärd massaker.
6.      Misstänksamma och sluga befolkning.
7.      Snabbaste hästarna. Här finns de snabbaste hästarna inom hundratals mil.
8.      En enorm pelare sträcker sig upp mot himlen tills man inte ser den längre, otaliga myter om vem/vad som finns där uppe på toppen florerar.
9.      Hemvist för den mäktige och 1.vise 2.fromme 3.bestialiska 4.otroligt neutrala trollkarlen.
10.  Befolkningen dyrkar våld i alla dess former och kan inte få nog av det.
11.  Det fulaste folket på den här sidan ekvatorn.
12.  Riket är hemvist åt många kända och eftertraktade musiker.
13.  Känt för sina många och dumma traditioner som tas på högsta allvar.
14.  Lågt IQ. "Det är någonting i vattnet", eller i genpoolen men vad det nu må bero på så är folket trögare än de flesta.
15.  Maten är vansinnigt kryddstark.
16.  Hemvist för "världens svåraste" pussel.
17.  Gammal som ung, fattig som rik så älskar befolkningen gåtor och rim, implementerat i dagligtal.
18.  Hemvist för världens mest välskrivna roman.
19.  Ett enormt klockverk står i huvudstaden som ett monument. Visar tiden och lite andra mer obskyra saker.
20.  Innevånarna i landet är oftast intelligentare än andra folk.
21.  En stor hamn sätter riket på folks läppar.
22.  Alkoholen är utsökt och kommer i många olika former.
23.  Det vackra folket. 1/4 av innevånarna skulle kunna vara modeller, resten är bara snygga.
24.  Civilicerade kanibaler. Här äts det människokött under ordnade former.
25.  Duktiga handeslmän. Initivativtagande, självförverkligande och komers är högt skattat här.
26.  Gigantisk trädgård, väl ansad.
27.  Fult, allting är så fult så att det nästan blir snyggt.
28.  Psykadeliska färger. Mineraler, magi eller vad det nu må vara, men flora och fauna har fått spel när det gäller färger och mönster.
29.  Vacker natthimmel. Stjärnklaraste området på många många mil.
30.  Duktiga hantverkare. Vad som nu tillverkas så görs det i utsökt och eftertraktad kvalite.
31.  Dåligt imunförsvar. Många dör i sjukdom vid tidig ålder, vuxen ålder och sen ålder.
32.  Konstig valuta. Att få växeln i vildsvinshuvuden eller stenbumlingar är inget ovanligt.
33.  Slipat munläder. Att argumentera och övertala ses som en stor konst bland folket. Grälen står som spön i backen.
34.  Ruiner. Hemvist åt urgamla civilisationer som i dag lämnat efter sig stora ruinkomplex, som den vise vet att låta vara ifred.
35.  Hästkapplöpningsbana. Ett imponerande byggnadsverk för stor publik huserar gallopptävlingar.
36.  Teater. Alla som sätter sin fot i riket måste verkligen se på denna imponerande teater med framstående skådespelare.
37.  Tempel. Ett tempel stort nog att blidka den kräsnaste av gudar sätter riket på kartan.
38.  Magikerakademi. Denna ohälsosamma men lockande plats huserar massor av magiker från världens alla hörn. Framsteg och olyckor växlar om vartannat men det är värt en guidad tur.
39.  Förstelnat monster. Ett havsmonster av gigantiska mått har någon gång under historien förstelnats av okänd anledning. Nu "vakar" det över stade.
40.  Tobak. Allt som går att röka finns att röka här och av utsökt kvalitet.
Historiska och aktuella händelser. Alla riken, de flesta i alla fall, har någon form av historia. Med några snabba slag kan man nu få en händelse befolkningen kan berätta i generation på generation. Det går även (rekomenderat) att slå fram en till serie händelser som är dagsaktuella problem. Somliga utslag kan bli gramatiskt underliga, detta är medvetet då tanken med tabellerna är att ge inspiration och en stomme att börja tänka kring så oroa er inte. Flera slag i en eller flera av händelserna kan ge ännu mer komplicerade/katastrofala händelser.
Vad händer? 3t20

3.      Enorm skogsband
4.      Besök 1.kungligt 2.från annan ras 3.transdimmensionellt 4.religöst
5.      Handelsblockad
6.      Försvunnen person 1.kunglig 2.ovärderlig kunskapare 3. ekonomisk makthavare 4. präst 5. genial artist 6.biskop.
7.      Öppnad portal till annan dimension
8.      Invasion av djur 1.skadedjur 2.klövdjur 3.reptildjur 4.magiska djur 5.rovdjur
9.      Havsdraken krälar upp på land för att lägga sina ägg.
10.  Epidemi
11.  Magiskt experiment som går fel, fruktansvärt fel. 1.ett svart hål växer sig långsamt större 2.alla djur börjar sakta men säkert bli intelligenta och organisera sig mot människan 3."tentakler, så många tentakler överallt" 4.Allting börjar bli sprött och faller snart till damm och sot 5.Den skoningslösa isdrottningen från norr åkallas 6.Varelser som äter upp allt ljud dyker upp i stor skala 7.gravitationen börjar ge vika 8.Tiden flukturerar och individer hamnar i "ofas"med varandra.
12.  En jätte av biblisk storlek har anlänt.
13.  Giftmoln
14.  Förödande förälskelse hos makthavare
15.  Invasion 1.av normal arme 2.odöda 3.alver/dvärgar/svartfolk 4.elementarer
16.  Felaktiga rykten som spridit sig till katastrofala dimensioner 1.makthavaren är död 2.Vi blir anfallna 3.Draken kommer 4.Säden kommer ruttna 5. Alla förstfödda kommer att dö om fem dagar.
17.  Massivt vansinne och anarki. Något gör folk tokiga. 1.lögner och propaganda 2.besvärjelse 3.uteblivna löner 4.en sjukdom
18.  Kidnappning av makthavare/släkting till makthavare.
19.  Korruption
20.  Krigsförklaring 1.landet förklarar krig 2.ett annat land förklarar krig
21.  Lotteri med gigantisk vinst, 1.vinsten finns inte 2.vinsten finns men kommer inte delas ut 3.riggat spel 4.vinst finns och kommer delas ut.
22.  Massavrättningar, hängningar, halshuggningar, dränkningar dagarna i ända.
23.  Massdesertering, de väpnade trupperna släpper sina vapen och rymmer.
24.  Stor matförgiftning
25.  Demoninvasion
26.  Magikerinvasion. De kommer på kvastar, kärror och flygande mattor. Nu är det spetsiga hattar överallt.
27.  Massoffer åt makthavaren
28.  Terrordåd. Raserad bro, anlagd storbrand, sänkt skepp.
29.  Skandal, nyheten är ute 1 otrohet 2.tidelag 3.falsk börd 4.fejkat genus 5.brott
30.  Mardrömmarna flyr ut ifrån sömnens värld ut på mörka gator på nätterna i fysisk form.
31.  Smutskastningskampanj
32.  Stöld av unik artefakt/ovärderligt objekt
33.  Barbarinvasion
34.  Upplopp
35.  Masspsykos
36.  Magisk kabalalik, böcker vaknar till liv, eld överallt och möblerna anfaller.
37.  Döda reser sig igen, alla.
38.  Folket har börjat älska en fd. tjuv numera hjälte
39.  Sabotage och prisras på rikets viktigaste vara.
40.  Vattentagen blir odrickbara 1.sjukdom 2.förorening 3.förgiftning 4.trolleri
41.  En vad som tidigare antagits avliden/mördad arvinge återvänder
42.  Enorma horder av enhörningar svärmar in i riket, de är arga och blodtörstiga.
43.  Kronan, spiran, manteln, helt enkelt ledarsymbolen är borta. 1.stulen 2. bortslarvad 3.fått fötter och smugit iväg.
44.  Spegelbilderna börjar bli aggressiva och drar in människor genom speglarna in i en fasansfull värld varpå de själva kan komma ut i vår.
45.  Försvunnet testamente. Ledarens testamente är försvunnet.
46.  En amorös dimma har lagt sig över huvudstaden. Människor kopulerar som tokiga tills de dör av utmattning eller svält.
47.  Ras. Oförsiktiga dvärgar har underminerat marken under huvudstaden och marken börjar rasa in.
48.  Svartsjuka. En svartsjuka har smugit sig på. Människor slåss och mördar likt aldrig förr.
49.  Religiös hetsjakt. Den rätta tron har blivit en het potatis, otrogna och obekväma hängs i drivor och ingen är säker.
50.  Orchinvasion. Orcherna anländer i stora flockar, brand och jävelskap följer deras spår.
51.  Orchinvasion deluxe. Ifrån avlägsna trakter kommer orcharmeer. Någon dåre har tränat, utrustat och organiserat dem. I arsenalen står flera olika truppslag, belägringsmaskiner och vansinniga stammagiker.
52.  Alvinvasion. Deras motiv är omöjliga att förstå men de kommer i ändlösa led på natten och deras pilar träffar alltid hjärtat.
53.  Gängkrig. Rikets största kriminella gäng är i luven på varandra.
54.  Droginvasion. Billiga och ytterst potenta droger flödar över gränserna och lamslår arbetskraften som armen.
55.  Bondeuppror. Något har piskat upp böndernas vrede. Dåligt utrustade men många och viktiga för matproduktionen.
56.   Emigranter. En grupp lämnade riket för att aldrig återvända,  1.Magiker 2.Krigare 3.Präster 4.Tjuvar.
57. Språkbyte. Rikets språk är nu 1.Alviska 2.Orchiska 3.Teckenspråk 4.Dvärgiska.
58. Bokbränningar.
59. Skattelättnader. Efter några helt skattefria år är landet på gränsen till bankrutt.
60. Spådom. En adelsman hittar sin försvunna katt efter att ha konsulterat en siare, plötsligt ska alla ha övernaturlig hjälp med allt, alltid.
Vem/vad drabbar detta? 1t20
1.      Bönderna
2.      De fattiga.
3.      Rikets allra heligaste tempel/heliga artefakt
4.      De gamla
5.      Barnhem/skolor
6.      Dödskult
7.      Utlänningar
8.      Ett arbetsläger med förbrytare
9.      Småstäder, byar
10.  Landets enda stolthet, vad den nu må vara.
11.  Huvudstaden
12.  Hamnarna/vägbroar
13.  Armen
14.  Kvinnor och barn
15.  Makthavaren med familj
16.  Magikerna
17.  De lärda
18.  Sädesmagasinen
19.  Prästerna
20.  Riddjuren
21.  Boskapen
22.  Alla magiska varelser
23.  Templen
24.  Rikets skattkammare 
25.  Borgarna (stadens innevånare)
Anledning 2t20

2.      Förhäxad
3.      Förbannade
4.      Konspiration
5.      Arga vänner/släktingar
6.      Missnöje
7.      Nöje
8.      Korruption
9.      Dölja hemlighet
10.  Avslöja hemlighet
11.  Hämnd
12.  Galen
13.  För att anarki och kaos ska råda i tusen år.
14.  Hotad
15.  Utlovad belöning
16.  Kär
17.  Paranoia
18.  Godtrogen
19.  Lurad av smutsiga smutsiga lögnare
20.  Har en plan för att göra gott
21.  Gudomlig insikt
22.  Order ifrån annat rike
23.  Tvingad för att rädda någon
24.  Det behagar
25.  Dokumentation/analys
26.  Konkurrens
27.  Uppgivenhet
28.  Ingivelse
29.  Inkompetens
30.  Uttråkan
31.  Byråkratiskt haveri
32.  Byråkratisk automatik
33.  Minoritetskomplex
34.  Inflytande ifrån en ond ond bok.
35.  Experiment
36.  Felaktig information
37.  Fifflande (förmodligen för egen ekonomisk vinning)
38.  Bedragare under falsk identitet
39.  Fanatism (religion, ideologi)
40.  Klockverk räknat ut detta

Vem är ansvarig för detta?1t20+1t10


2.      En hemlig frimurarorden förklädda till läkare och kyrkans folk.
3.      Råttmänniskorna som bor under staden
4.      Mumien i det övergivna tornet
5.      Mästergycklaren
6.      Skråmästaren
7.      Sammansvärjning av skråledare
8.      Högste religöse ledaren
9.      Ledarens rådgivare
10.  Rikets näst mäktigaste adelskvinna/man
11.  Kattbaronen
12.  En grupp exilalver som lever i kulisserna i riket.
13.  Dvärgiskt magnat.
14.  En mytomspunnen ex gladiator.
15.  Ledarna för ett kompani legosoldater.
16.  Sammansvärjning av huvudstadens 1.biblotekarier 2.kockar 3.nattvakter 4.murare.
17.  En liten figur i koppar, gjord av tenn och brons som bor på bokhyllan i rikskammaren.
18.  En magiker 1.elementar 2.mentalist 3.nekromantiker 4.animist
19.  Ett oförrättat spöke
20.  Agenter ifrån ett annat kungarike
21.  En trio mäktiga odöda sända av gudarna att göra bibliska saker i stor skala.
22.  Världens "nåväl", intelligentaste person som råkar bo i riket.
23.  Rikets mest välkända skådespelare och dennes anhang av lojala statister.
24.  En fruktansvärd varelse framsprungen ur ångest och mardrömmar iklädd en vanlig människas kropp.
25.  En häxa/trollkarl som fått sitt liv förstört av makthavarna.
26.  Kungen av skatt. En skrattande transdimensionell varelse som råkar vara här just nu. Cyklar på ett hjul av ost över himlen på natten och sprider vansinne och skatt.
27.  Makthavarens oönskade barn som makthavaren befallde bli mördat efter födseln.
28.  Bittra veteraner.
29.  En kringresande "hjälte" som straffar det onda vart denne nu hamnar. Blind i sin övertygelse.
30.  Förvirrade druider.