söndag 27 januari 2013

Mer Tjuvastad (kupp). Ett taktiskt minispel?

Ok, en tanke.

Rollpersonerna vill göra en kupp mot en bank. Så de rekar närområdet. Du har förberett ett antal kartor, för enkelhetens skull 6 stycken. Så steg ett är att spelarna rullar T6. Låt oss säga att de får den här:

Gud vilken snygg karta.

På kartan är inget utmärkt. Men vissa saker bör alltid finnas med. Gator, Vatten (ej med), Murar (ej med)... ja, spännande eller bara logiska saker.

Sedan plockar man fram "Byggnadslistan". Den innehåller viktiga och oviktiga byggnader, samt det faktiska objektet.

Ett exempel:

Bank
Bostad
Flerfamiljshus
Vaktstuga
Smedja
En kontakts byggnad
En fiendes byggnad
Bageri
Hotell
Bar
Fattighus
...
Ja, lite titlar på byggnader helt enkelt.

Nu blir det hela spännande. Spelarna väljer ut en i gruppen som rullar en tärning. Sedan rullar du samma tärning. Den sida av spelledarskärmen som får högst resultat väljer en byggnad från listan och markerar en av byggnaderna på kartan. Helt plötsligt vet alla var banken eller vad som nu valdes ligger. Sedan gör den andra sidan samma sak. Proceduren upprepas lämpligt antal gånger (kanske någon rullar en T4 och båda sidor väljer så många byggnader). Hus som inte markeras som något räknas som, ja, statisthus eller något.

För utökad spänning kan du ju ge varje byggnad 1 på T6 chans att vara en täckmantel för något. Kanske en rivaliserande liga eller en kult.

Sådär, området är rekat och klart. Nu kan planerandet inför stöten börja.

Det här ger ju sedan kartor över områden som kan användas igen och igen. Kanske blir en krog rollpersonernas stamhak, eller en smedja deras hemliga bas, vad vet jag. Det kan ju vara kul att döpa platsen till något.
Detta är kanske även användbart för strider eller vad man nu hittar på i sin stad.

En variant av detta är att kartan är halvfull med redan designerade byggnader och att bara ett fåtal går att placera "funktioner" på. Då blir det mycket mer taktiskt vad man väljer.

Jag hoppas att jag inte glömde något viktigt och att ni fattar vad jag menar.

lördag 26 januari 2013

Projekt: Tjuvastad.

Det här är kanske en grund till en äventyrsmotor.

För att ha något att skriva så sätter jag en Fantasykontext.

Tanken är: Rollpersonerna är (givetvis) frilansande problemlösare. De befinner sig i en stor stad, kanske med omgivande vildmark. I staden finns diverse grupper och personer på olika maktnivåer. Rollpersonerna är fria att interagera med dessa som de vill (men kan även vara knutna till en av dem). De olika grupperna vill att rollpersonerna skall begå brott åt dem.

Grupper/Personer. (kallas grupp för enkelhetens skull)
En grupp interagerar bara med grupper på samma maktnivå eller ett steg upp/ned. Att få fram en aktuell grupp är enkelt, Rulla en T6 eller en T3 (1- lägre nivå, 2- samma nivå, 3- högre nivå) beroende på omständighet.

Maktnivå 6 (toppskiktet)
 1. Borgmästaren
 2. Adelshus 1
 3. Adelshus 2
 4. Magikerakademiens kollegium
 5. Handelsalliansens ordförande/ledning
 6. Biskopen
 7. Generalstaben
 8. Demonen
Maktnivå 5 (Överklass och viktiga grupper)
 1. Stadsvaktens ledning
 2. Rik handelshen 1
 3. Rik handelshen 2
 4. Prästerskapet
 5. Officerare
 6. Magiker 1
 7. Magiker 2
 8. Adelshus 3
 9. Gillesrepresentant/mästare
 10. Exotisk miljonär
Maktnivå 4-3 (Övre mitten av samhället)
 1. Stadsvaktsbefäl
 2. Handelshen 1
 3. Handelshen 2
 4. Tjuvarnas ledare
 5. Lönnmördarnas ledare
 6. Mindre religion/ Präst
 7. Gillesmedlem 1
 8. Gillesmedlem 2
 9. Oviktig magiker
 10. Rik familj
Maktnivå 2 (Ganska oviktigt folk, men viss begränsad makt)
 1. Rövarband
 2. Tjuvliga 1
 3. Tjuvliga 2
 4. Grupp legosoldater
 5. Studenter
 6. Stadsvaktstuga
 7. Försäljare
 8. Hantverkare
 9. Lönnmördarcell
 10. Kult
Maktnivå 1 (Hantlangare och fotfolk)
 1. Familj 1
 2. Familj 2
 3. Tiggarna
 4. Pilgrimer
 5. Stadsvakter
 6. Soldater
 7. Lärlingar
 8. Tjuv
 9. Lönnmördare
 10. Hälare

Brott. Brott begås, straff förekommer, som någon sa. Förenklat funkar det såhär: (Rulla) grupp beställer (rulla) brott riktat mot (rulla) grupp.

Här är några brott.
 1. Utblottande stöld
 2. Trivial/specifik stöld
 3. Kidnappning
 4. Mord
 5. Spionage
 6. Mordbrand
 7. Utpressning
 8. Plantering av bevis
 9. Förstörande av egendom
 10. Befria någon
Och så lite uppdrag som en grupp kan behöva hjälp med.

 1. Smuggling
 2. Vakthållning
 3. Hitta försvunnen
 4. Förvara stöldgods
 5. Gömma flykting
 6. Agera bulvan

Sådär... Ut å sno.