söndag 25 november 2012

Mer STaHNSitSoSotF

Det som komma skall, och nu.

I styrelserummen mil över arbetarnas bostäder är mänskligheten sedan länge bortglömd. 

En av gudakorporationerna ersatte sin ledning med en algoritm för maximal vinstgenerering. Den transhumanistiska ådran var stark och med nya solsystem i blickfånget jobbar det som snart är en helt människofri bolagsentitet mot den så kallade uppladdningen. 

En annan av gudakorporationerna visste redan innan att något var på väg utifrån. Deras styrelse och övre skikt livnär sig på människokött och dyrkar tomrummet mellan Sol och Proxima Centauri. I bankettsalar av okrossbart glas och titanium dansar de vansinnets lov till ljudet av förlorade själars hopplösa skrik.

De tre övriga är på intet sätt bättre, men styrs åtminstone fortfarande av människor drivna av gammaldags girighet. De använder sina överskådligt outsinliga resurser till förberedelser inför ett stort krig. För om ingen anfaller dem är det ju bara klokt att själv slå första slaget. Med psykologiska tvångsmetoder, cybernetik och hemligstämplade människoodlingar bygger de upp sina arméer. Ledningsgrupper tenderar att leva på hemlig ort och helt utan kontakt med omvärlden för att undvika mord och infiltration.

Ett solsystem på sina axlar. 

För den vanliga människan är livet hårt men stabilt. Det har passerat ett stort antal generationer sedan Jorden lämnades åt sitt öde. Skam eller skuld är sedan länge borta. Lönen som intjänas i fabriken, på varvet eller odlingen spenderas troligen på familjens överlevnad, alkohol eller något av stadens otaliga nöjesinrättningar. För den som har råd finns nästan vad som helst att köpa via den svarta marknaden.Den stora politiken och det antågande kriget är inget arbetaren märker av. I vissa städer lever människor tillhörande olika korporationer sida vid sida. I andra städer är befolkningen 100% "homogen".

Lagen varierar mycket mellan olika städer och enormt mellan olika planeter. Men skjutvapen är alltid förbjudna och Gudakorporationerna har obegränsade rättigheter. De äger luften människorna andas, maten de äter och vattnet de dricker.

En evig natt.

Snart kommer även de inre världarna märka att något har förändrats. Det börjar som grafitti och vandalisering. En ökning av våldsbrott, självmord och missfall. En märkbar attitydförändring går genom städerna, det börjar bland de allra fattigaste och sprider sig sakta men säkert uppåt i samhället. Skepp på interplanetära resor kommer försvinna. Först några få, men fler och fler. Gudakorporationerna kommer isolera sig mer och mer från varandra, Kartellen marginaliseras och fylls sakta av de mest ineffektiva byråkraterna. Efter ett tag går det inte att tysta ryktena längre. Via tidningar (?) och TV (?) sprids historier i stil med "Mina grannar offrade djur i lägenheten", "Skräck i allas ögon när ny kidnappningsvåg sprider sig", "Skeppskyrkogård funnen i asteroidbältet", "Kulter mitt bland oss".
Fler rymdbaser och kolonier kommer tystna. Och när förvirringen är som störst kommer Striden om Venus börja.

Kött och stål.

Soldaten är i 8 fall av 10 föräldralös. Den har tränats av en Korporation eller en underleverantör sedan tidig ålder. Ofta är soldatens kropp modifierad, de vanligaste varianterna är hormontillsatser eller cybernetik. Men mer exotiska varianter förekommer. Soldatens utrustning varierar enormt beroende på Korporation och uppgift, men generellt så är eldkraften motsvarande en 2000-tals attackhelikopter. Vapenteman är saker som micromissiler, nanokulor, maser, neutron, laserprojektorer och givetvis gatling guns.

Kända trupper:
(Namn/fortsatt namn/specialitet/anmärkning)
1- Solar               1- Rangers             1- Bordningar             1- Lobotomerade bortom fruktan.
2- Black sea        2- Throat cutters    2- Urban pacificering   2- Dödsdömda förbrytare.
3- Asteroid          3- Smashers           3- Snipers/ Rangers     3- Prototyp-cybernetik.
4- Atom              4- Burners              4- Infiltration/sabotage  4- Närstridsmästare.
5- Hell                 5- Sons/daughters   5- "Fordonstyp"          5- Dåligt utrustade.
6- Titanium          6- Eaters                 6- Tunga vapen           6- Bäst.

En soldat som av någon anledning återvänder till samhället har en ytterst miserabel framtid att vänta.

Shock troops and hardboiled noir situations in the system of Sol of the future.


possibilitas ratione

I framtiden spred sig människan som ett virus ut i solsystemet. Först var Månen, där månbas 1-4 grundlade expansionen. USA och Kina styckade i hemlighet upp Jordens resurser och sakta men säkert omvandlades övriga länder till vasallstater. Upplopp och försök till revolutioner krossades obönhörligen och enorma propagandamaskiner formade allmänhetens uppfattning till att alla medel var godtagbara i denna nya gyllene era. Det som kom att kallas Exodus 2 var i full gång.

Venus och Mars koloniserades och en långsam terraformering möjliggjord av "teknologiska framsteg" påbörjades. Kinas villighet att riskera sina pionjärers välbefinnande gav dem ett enormt försprång men USA (numera förenade nord och syd amerika) låg inte långt efter. 100 år (eller något) gick, Jupiter och Saturnus månar fick permanenta bosättningar och industribaser. Städerna på Månen växte ihop till Luna city. Robotar revolutionerade möjligheterna till kolonisation genom att skickas i förväg och upprätta brohuvuden runt och på Uranus och Merkurius. Den så kallade "Promised land" eran var i sin apex.

Här hände något avgörande. Det påstås att ledarna (om det nu går att påstå att styrelser, aktieägare och bolagsstrateger är ledare eller bara marionetter i ett multiplanetärt företag) för 5 företag, de så kallade ”Nya gudarna”:
(rulla fem namn och huvudsaklig sysselsättning)
1- Chang                      1- Fei                          1- Elektronik
2- Dragon                     2- Wind                      2- Astrokommunikation.
3- Anderson                 3- Miller                     3- Robot-tronik.
4- Jackson                    4- Hernandez             4- Legosoldater.
5- Liang                        5-Liang                      5- Livsmedel och hydrophonics.
6- Jolly                         6- Corp                      6- Bioteknik.

… samlades och bestämde i yttersta topphemlighet att solsystemet inte räckte till alla. Den så kallade ”Day as dark as night” beslutades och genomfördes inom kort. Utan förvarning eller demokratisk process attackerades Jordens utbredda satelit och rymdstations nät. Syftet var att med bråte isolera jordens kvarvarande 16,8 miljarder människor. Det lyckades till 100 samvetslösa procent. Knappt ens radiosignalerade klagomål kunde penetrera molnet av radioaktivt skräp som nu kapslade in människans födelseplats.

De nya gudarna samlade sina tillgångar och ”medborgare”, de ögnade varandra med misstänksamhet och backade sakta undan för att förbereda sig på det värsta. För hur kunde de lita på andra organisationer med lika stor brist på empati och människokärlek som dem själva?

År gick, Gudakorporationerna som de nu kallades splittrades i solsystemet och hade bara Luna city kvar som neutral mötesplats. Där upprättades Kartellen eller ”det pentagonala bordet” för att bevara någon form av fred. Från deras högkvarter kan den enorma och ytterst ineffektiva byråkratimaskinen, tack vare månens geosynkrona bana, ständigt blicka mot sin största triumf och sitt hittills största brott. Den sakta döende Jorden där blixtar av kärnvapen och eldar från döende civilisationer än i dag går att skymta.

Men… det blev värre. När Kuiperbältet nåddes och fick sina första robotbemannade baser började anomala signaler uppfångas. Systemfel och förluster av hela landningsprojekt bredde ut sig med oroande hastighet. Sedan kom rapporter från bemannade baser och gruvor runt Pluto och Neptunus. Något stod inte rätt till. Från den största av de avlägsna kolonierna:
(Rulla namn och huvudsaklig industri/forskning)
1- New                       1- Eden                      1- Astropsykologi.
2- Lotus                      2- Garden                  2- Cybernetik.
3- Deep                      3- Frontier                  3- Gruvor.
4- Ultra                       4- 7                           4- Bioteknik.
… rapporterades oroande psykologiska förändringar i befolkningen. Symboler och språk av så kallad ”okänd natur” bredde ut sig. Terrorhandlingar blossade upp som en infektion och kort där efter slutade sändningarna från allt utanför Neptunus bana.

Givetvis lade korporationerna skulden på varandra och en fruktansvärd era av spionage, shock-krig och propaganda inleddes. Kartellen blev om möjligt än mindre effektiv och människorna utanför styrelserummen hukade i skräck när titanerna gjorde upp via cybernetiskt och biologiskt förstärkta kommandosoldater, rymdpirater, biologiska vapen och ännu vidrigare men nu hemligstämplade metoder.

Som en motreaktion bildades i Luna city den så kallade familjevärderingen. En religionsliknande skapelse under den biologiskt odödliga Moder Anna. Hon sades vara en före detta soldat delvis skyldig till den ursprungliga attacken mot Jorden, som nu sökte syndernas förlåtelse genom att skapa en bestående fred.

Och här är ”nu”.

På Merkurius härskar ett bedrägligt lugn. I enorma underjordiska gruvkolonier för korporationerna ett långsamt och försiktigt infiltrations och spionagekrig, dolda bland planetens en miljard nästintill livegna människor.

Venus har uppnått en 80% terraformering och ses av många som det nya paradiset. Enorma plantager förser alla som kan betala med mat. Fraktskepp i svärmar som för tanken till jordiska fiskstim sprider denna biologiska triumf i solsystemet. Men i hemlighet förbereder sig minst tre av korporationerna för ett faktiskt övertagande, vapen och trupper smugglas in i oöverskådlig skala.

I Mars rostöknar växer ett dussin städer sakta mot himmelen. Människorna lever kuvade och hukande men fortfarande i trygghet. Industrierna spyr ut enorma mängder gift i den syrefria atmosfären. Enorma bepansrade karavander och ett framväxande järnvägsnät är de enda kommunikationsmedlen då ingen korporation tolererar flyg i närheten av ”sina” städer.

Mellan Jupiters månar pågår ett totalt nedtystat krig. Kloner, robotar och postmänniskor strider med alla till buds stående medel i vad som skulle kallas den dödligaste konflikten i mänsklighetens historia. Om någon hade känt till den. Resurserna är sedan länge förbrukade och det enda som står att vinna är prestigen.

Baserna runt Uranus och Neptunus framhärdar i isolation. Rädslan för plötsliga attacker från korporationerna gör sig ständigt påmind. Folkmordet är bara en laserstråle eller ballistisk missil bort och kan komma utan ett ögonblicks förvarning. Den enda ljusglimten är att Familjevärderingen sakta sprider sig bland populationerna. Men det är inte allt som sprider sig. Våldsbrott, galenskap och undergångskulter blir vanligare för varje dag som går och rykten om främmande ”farkoster utifrån”  måste ständigt censureras.

Längre ut, där närmar sig något sakta. Något som är äldre än tiden själv. Något som har kommit eller kanske alltid varit där. Något som är mänsklighetens största och sista fiende.

I Luna city samlas spioner, legosoldater, neoreligiösa och kuvade. De vet inte att efter mörkret kommer natten. Det som i dag känns som hopplösa tider är bara ett ögonblick ifrån total fruktan och det sista århundradet i mänsklighetens patetiska och konfliktfyllda historia…

Det här är Shock troops and hardboiled noir situations in the system of Sol of the future.

lördag 17 november 2012

Instant kampanj?

Här är en "mashup" för blixtsnabb inspiration till en hel kampanj. Den kan förmodligen användas på många olika sätt och byggas ut i det oändliga. Det enda som krävs av dig som spelledare är koll på populärkulturen och ungefär allt grovjobb.


Inga spöken ska hindra dessa snubbar från att bli den populäraste bruden på Manhattan! "Gossip Goumbas- No secret is buried forever".

Låt inspirationen flöda.

Första slaget avgör gruppkonceptet för spelarna. Andra slaget ger koncept för motståndet. Tredje slaget ger en story (ja, rälsat är fult i vissa kretsar. Du kan se det som inspiration för miljö eller något annat...)


1- Sopranos
2- Startrek
3- The big Lebowski
4- Sagan om ringen
5- House
6- 100 Bullets
7- Weeds
8- Bladerunner
9- Buffy the vampireslayer
10- Band of brothers
11- Cops
12- Crouching Tiger/Hidden Dragon
13- Det susar i säven
14- Kitty/ Bröderna Hardy
15- Deadwood
16- West Wing
17- Paranormal activity
18- Gossip girl
19- The Tudors
20- Independence Day
21- The wild bunch
22- Deliverance
23- Oceans 11
24- Hungerspelen
25- Dracula
26- In Treatment
28- The Wire
29- Neon Genesis Evangelion
30- Harry Potter

Ja, det är en T30 tabell. Men om någon föreslår något så lägger jag givetvis till det.

söndag 4 november 2012

Witches?

Berätta om en bra häxa, en bra bok/film med häxor, en bra häx-regel, det bästa spelet att vara häxa i, den viktigaste saken med häxor... Något om häxor helt enkelt.

psst... rollspel är både kul och coolt.


Om jag får några roliga svar så publicerar jag en pepparkakshus-megadungeon.