söndag 25 november 2012

Shock troops and hardboiled noir situations in the system of Sol of the future.


possibilitas ratione

I framtiden spred sig människan som ett virus ut i solsystemet. Först var Månen, där månbas 1-4 grundlade expansionen. USA och Kina styckade i hemlighet upp Jordens resurser och sakta men säkert omvandlades övriga länder till vasallstater. Upplopp och försök till revolutioner krossades obönhörligen och enorma propagandamaskiner formade allmänhetens uppfattning till att alla medel var godtagbara i denna nya gyllene era. Det som kom att kallas Exodus 2 var i full gång.

Venus och Mars koloniserades och en långsam terraformering möjliggjord av "teknologiska framsteg" påbörjades. Kinas villighet att riskera sina pionjärers välbefinnande gav dem ett enormt försprång men USA (numera förenade nord och syd amerika) låg inte långt efter. 100 år (eller något) gick, Jupiter och Saturnus månar fick permanenta bosättningar och industribaser. Städerna på Månen växte ihop till Luna city. Robotar revolutionerade möjligheterna till kolonisation genom att skickas i förväg och upprätta brohuvuden runt och på Uranus och Merkurius. Den så kallade "Promised land" eran var i sin apex.

Här hände något avgörande. Det påstås att ledarna (om det nu går att påstå att styrelser, aktieägare och bolagsstrateger är ledare eller bara marionetter i ett multiplanetärt företag) för 5 företag, de så kallade ”Nya gudarna”:
(rulla fem namn och huvudsaklig sysselsättning)
1- Chang                      1- Fei                          1- Elektronik
2- Dragon                     2- Wind                      2- Astrokommunikation.
3- Anderson                 3- Miller                     3- Robot-tronik.
4- Jackson                    4- Hernandez             4- Legosoldater.
5- Liang                        5-Liang                      5- Livsmedel och hydrophonics.
6- Jolly                         6- Corp                      6- Bioteknik.

… samlades och bestämde i yttersta topphemlighet att solsystemet inte räckte till alla. Den så kallade ”Day as dark as night” beslutades och genomfördes inom kort. Utan förvarning eller demokratisk process attackerades Jordens utbredda satelit och rymdstations nät. Syftet var att med bråte isolera jordens kvarvarande 16,8 miljarder människor. Det lyckades till 100 samvetslösa procent. Knappt ens radiosignalerade klagomål kunde penetrera molnet av radioaktivt skräp som nu kapslade in människans födelseplats.

De nya gudarna samlade sina tillgångar och ”medborgare”, de ögnade varandra med misstänksamhet och backade sakta undan för att förbereda sig på det värsta. För hur kunde de lita på andra organisationer med lika stor brist på empati och människokärlek som dem själva?

År gick, Gudakorporationerna som de nu kallades splittrades i solsystemet och hade bara Luna city kvar som neutral mötesplats. Där upprättades Kartellen eller ”det pentagonala bordet” för att bevara någon form av fred. Från deras högkvarter kan den enorma och ytterst ineffektiva byråkratimaskinen, tack vare månens geosynkrona bana, ständigt blicka mot sin största triumf och sitt hittills största brott. Den sakta döende Jorden där blixtar av kärnvapen och eldar från döende civilisationer än i dag går att skymta.

Men… det blev värre. När Kuiperbältet nåddes och fick sina första robotbemannade baser började anomala signaler uppfångas. Systemfel och förluster av hela landningsprojekt bredde ut sig med oroande hastighet. Sedan kom rapporter från bemannade baser och gruvor runt Pluto och Neptunus. Något stod inte rätt till. Från den största av de avlägsna kolonierna:
(Rulla namn och huvudsaklig industri/forskning)
1- New                       1- Eden                      1- Astropsykologi.
2- Lotus                      2- Garden                  2- Cybernetik.
3- Deep                      3- Frontier                  3- Gruvor.
4- Ultra                       4- 7                           4- Bioteknik.
… rapporterades oroande psykologiska förändringar i befolkningen. Symboler och språk av så kallad ”okänd natur” bredde ut sig. Terrorhandlingar blossade upp som en infektion och kort där efter slutade sändningarna från allt utanför Neptunus bana.

Givetvis lade korporationerna skulden på varandra och en fruktansvärd era av spionage, shock-krig och propaganda inleddes. Kartellen blev om möjligt än mindre effektiv och människorna utanför styrelserummen hukade i skräck när titanerna gjorde upp via cybernetiskt och biologiskt förstärkta kommandosoldater, rymdpirater, biologiska vapen och ännu vidrigare men nu hemligstämplade metoder.

Som en motreaktion bildades i Luna city den så kallade familjevärderingen. En religionsliknande skapelse under den biologiskt odödliga Moder Anna. Hon sades vara en före detta soldat delvis skyldig till den ursprungliga attacken mot Jorden, som nu sökte syndernas förlåtelse genom att skapa en bestående fred.

Och här är ”nu”.

På Merkurius härskar ett bedrägligt lugn. I enorma underjordiska gruvkolonier för korporationerna ett långsamt och försiktigt infiltrations och spionagekrig, dolda bland planetens en miljard nästintill livegna människor.

Venus har uppnått en 80% terraformering och ses av många som det nya paradiset. Enorma plantager förser alla som kan betala med mat. Fraktskepp i svärmar som för tanken till jordiska fiskstim sprider denna biologiska triumf i solsystemet. Men i hemlighet förbereder sig minst tre av korporationerna för ett faktiskt övertagande, vapen och trupper smugglas in i oöverskådlig skala.

I Mars rostöknar växer ett dussin städer sakta mot himmelen. Människorna lever kuvade och hukande men fortfarande i trygghet. Industrierna spyr ut enorma mängder gift i den syrefria atmosfären. Enorma bepansrade karavander och ett framväxande järnvägsnät är de enda kommunikationsmedlen då ingen korporation tolererar flyg i närheten av ”sina” städer.

Mellan Jupiters månar pågår ett totalt nedtystat krig. Kloner, robotar och postmänniskor strider med alla till buds stående medel i vad som skulle kallas den dödligaste konflikten i mänsklighetens historia. Om någon hade känt till den. Resurserna är sedan länge förbrukade och det enda som står att vinna är prestigen.

Baserna runt Uranus och Neptunus framhärdar i isolation. Rädslan för plötsliga attacker från korporationerna gör sig ständigt påmind. Folkmordet är bara en laserstråle eller ballistisk missil bort och kan komma utan ett ögonblicks förvarning. Den enda ljusglimten är att Familjevärderingen sakta sprider sig bland populationerna. Men det är inte allt som sprider sig. Våldsbrott, galenskap och undergångskulter blir vanligare för varje dag som går och rykten om främmande ”farkoster utifrån”  måste ständigt censureras.

Längre ut, där närmar sig något sakta. Något som är äldre än tiden själv. Något som har kommit eller kanske alltid varit där. Något som är mänsklighetens största och sista fiende.

I Luna city samlas spioner, legosoldater, neoreligiösa och kuvade. De vet inte att efter mörkret kommer natten. Det som i dag känns som hopplösa tider är bara ett ögonblick ifrån total fruktan och det sista århundradet i mänsklighetens patetiska och konfliktfyllda historia…

Det här är Shock troops and hardboiled noir situations in the system of Sol of the future.

2 kommentarer: