lördag 9 februari 2013

Dolkar är farliga.

En rollperson kan alltid dra en dolk och anfalla samma runda, med ett lyckat smidighetsslag eller liknande kanske, eller automatiskt.

Kommer detta öka mängden knivslagsmål i spel? förhoppningsvis.


tisdag 5 februari 2013

(Nästan) värdelösa färdigheter (till havs)

Om man gillar att sätta siffror på egenskaper och behöver något litet att fylla ut snabbspolade resor till sjöss med:

Rollpersonerna får EFTER sin första havsresa (med sällskap förutom besättningen) nivå 1 i följande färdigheter.

Shuffleboard.
Skeet shooting.
Prata väder.
Skråla visor.
Livsnjuta.
Molnskådning.

Dessa färdigheter testas med T6. Om man rullar färdighetens nivå eller lägre så anses det lyckat.

Efter varje ytterligare resa höjs valfri av dessa färdigheter med 1.

Färdigheterna används till att klara "Bekantskapstest". Under varje resa (innan höjning av färdighet) slumpar SL vilken färdighet som resans "potentiella kontakt" kan charmas av. Lyckas testet är personen användbar som kontakt EN gång eftersom en vänskaplig relation existerar. Misslyckas slaget så är personen inte charmad, men det finns något att bygga vidare på om en relation är viktig eller bara önskvärd.
Färdigheterna kan förmodligen användas till massor med saker, men aldrig som stridsvärden eller liknande.

En variant är att även skurkar sysslar med detta och att rollpersoner av och till tvingas till väderprat eller shuffleboard med livet eller mer som insats...

Test mot någon (SLP eller medspelare) kanske är flest lyckade av tre tärningsslag eller något annat.

Om man lyckas förnedra någon (SLP eller medspelare) totalt, 3-0, så får man välja att antingen höja aktuell färdighet med 1 eller få en relaterad epitet.

"Vad ser det där molnet ut som? Mr. Bond?"

Nej, det är inte bara användbart på havet. Jag bara tänkte på havet...

... Havet.