torsdag 4 augusti 2011

Withering Lands. Exaltedkampanj?

Detta är en hexcrawl som utspelar sig i de sydöstra delarna av the Realm. Med ett "klassiskt" exalted upplägg, Halvgudar som trampar runt och försöker styra upp världen.

rulla 1-3 T10 och utläs ett scenario. Används även för bakgrund och ryckten.

Vad händer?                            Iscensatt av                        Twist

1. Stadskupp.                           Dragonbloods.                   Det handlar om
                                                                                       artefakter.             
2. Gravplundring/ utgrävnig.      Shadowland.                       En "port" håller på
                                                                                        att öppnas.
3. Handelskaravan.                   The Guild.                           Massor med Jade i
                                                                                        potten.
4. Belägring.                              Beastmen.                         En Lunar är inblandad.
5. Slavuppror.                           Lunars.                               Vem är fienden?
6. Nasturkatastrof.                    Gudar.                                Ormar!
7. Spökstad.                             Wyld.                                 Ödet och Siderials.
8. Magisk kraftkamp.(rulla x2)  Heptagram                           Uråldrig mystisk magi.
9. "Evighetens väg"- quest.         Mystiska främlingar.            Ond bråd död.
10. Allmän orättvisa.                  Vanligt folk.                         Korruption.

Den genererar även miljöanpassade NPC koncept. Allt som återstår är alla viktiga platser och fluff.

Ett äventyr kan bli 4,7,5: En stad håller på att sköljas över av wyld, men är det kanske så att stadens Nekromantiker förtjänar det?

En NPC kan bli 1,1,9: En spion och pundare utsänd av hus Cathak för att infiltrera och destabilicera ett gruvområde. Han har smak för ond bråd död.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar