torsdag 26 april 2012

Tjuvfolk!

Jag är mentalt tillbaka i Chronopia. Så, här är början på:
"Barbarians of Chronopia" är helt enkelt en synergi (äntligen har jag använt det ordet! Hoppas det blev rätt) mellan Barbarians of Lemuria och Chronopia. Inga konstigheter.

Här är en samling rasistiska Chronopiska stereotyper. Lite utav steg ett i "göra en rollperson" delen av "Barbarians of Chronopia". Dessa används förmodligen som "startyrke" eller SLP/NPC yrke. För tillfället kallar jag dem Steg 1. För att kvalificera sig till någon av dem krävs endast att man "är" den... 

Jag tänker inte förklara Barbarians of lemuria systemet.


Dimalv
Ett mysterium inlindat i gåtor, legender och lögner. Dimalven vandrar oväntat ut ur forntidens dunkel och ansluter sig för en tid till de dödligas värld och syften.
Kunniga kring: Sina underliga intressen, politik, historia, magi*, alviskt beteende(1), uråldriga mysterium, förbjuden kunskap.

Dvärg

Den Chronopiska Dvärgen är en komplex varelse. Född i djupet, utan kännedom om solen, haven, skogar och de långa folkens seder och beteenden. Dvärgen kan bli över 600 år gammal och en betydande majoritet av dem dör utan att ha sett markytan. De är skickliga hantverkare och byggare som formar sin Stubbstad till ett fantastiskt och förvirrande underjordiskt underverk.
Kunniga kring: Geologi, valfritt hantverk, dvärgisk heder, skägg, underjorden, ingenjörskonst, värdering, girighet, förhandlingar.

Goblin
Underjordens arvtagare, bakgatesmygartjuvas, kunskapshatande blindgalningar. Ja, kärt hat har många namn. Om det är något en majoritet av Chronopias befolkning kan enas om så är det nog sitt milda hat mot Goblinerna. De är med rätta avskydda för sin tendens att ljuga, stjäla, mörda och bedra. Dessutom klassas de allmänt som fulast, dummast och meningslösast i staden. Men Goblinerna skall allt visa dem alla…
Kunniga kring: Bakgator, lönngångar, ficktjuveri, långa fingrar, kräla i stoftet, be om nåd, mediokra planer, bygga skräp av skräp.

Halvalv
Den fruktade och ömkade Halvalven lever ett ensligt liv, oftast utan kontakt med någon sida av sin släkt. Halvalven anses föra otur och dessutom sakna själ. Ibland ser de obehagligt människoliknande ut men känns då igen på sin vänsterhänthet och sitt ohederliga beteende.
Halvalven nekas oftast all form av hjälp eller förtroende och måste därför vara beredd att göra i stort sett vad som helst för sin överlevnad. Halvalver fruktas med all rätt.
Kunniga kring: Alviska språk, undre världen, flyktvägar, lögner, svek, fula trick, kontakter, magi*.

Ljusalv
Från avlägsna riken kommer Ljusalverna till staden för att leva där som lärlingar, studenter och heliga krigare. De för en tillbakadragen tillvaro under de stora stadsboende Ljusalvfamiljernas skydd och betraktas allmänt som pålitliga, principfasta och ytterst hotfulla. De kommer huvudsakligen till staden för att lära sig ett yrke.
Kunniga kring: Sina traditioner, historia, vildmark, jakt, fällor, lojalitet, självförsörjande i naturen, alviskt beteende(1), hot, magi*.

Människa
Väljer vanliga yrken från start.

Orch
De civiliserade folkens mardröm, ett omänskligt hot som vandrar mitt bland oss. Ja, åsikterna går isär när det kommer till Orcher. Bilden av den sluga, giriga, våldsamma, lata, lismande, ondskefullt flinande, självstympande, religiöst förvirrade, kåkstadsboende hämndmaskinen är svår att skaka av då den sitter som hand i handske. Det är den civiliserade Chronopiska Orchen. På senare tid har vågor av dess vilda släktingar från utmarker och urländer börjat anlända till staden. Målade, helt vilda, monsterridande fasor från de forntida svarta blodsåren innan staden restes, från tiden då mardrömmar vandrade… Orcher var det. Dessa tider skakas Orchernas stammar av interna maktkamper.
Kunniga kring: Sina traditioner, gatuöverlevnad, kravaller, hot, rån, ritualer, rangordning.


Reptiloid
Den gäspande drakens folk är en respekterad del av staden. De anses vara lojala tjänare, trogna soldater och skickliga konstnärer. Deras kvarter är lugna nattetid då ett kameleontgarde patrullerar. Reptiloiderna är uppdelade i klaner om några dussin som sammarbetar löst kring olika projekt.
Kunniga kring: Konst, meditation, spå väder, vara helt stilla, värmesyn, koncentration, artförmåga (skal/gift...), jakt, beläst.

Stadsalv
Här blir det svårt då de olika husen är just olika. Gemensamma drag finns dock. Stadsalven tenderar att vara rik, dekadent, överlägsen, oärlig, hedersam, respektingivande och givetvis mycket alvisk. Deras liv fylls av romanser, fester, dueller, mord, lyx, fasa, intriger, maktkamp, mode, ära och perfektionism. Ibland lämnar de dock sina torn för att ta i tu med den dödliga världen. De är där respekterade och fruktade företrädare för husets makt.
Kunniga kring: Lyx, ha pengar, mode, trender, poesi, alviskt beteende(1), politik, sina intressen, sina traditioner, historia, magi*.

Troll
Ingen vet särkilt mycket om de gåtfulla Trollen. De är löst allierade med Orcher och Resar men tjänar staden i allmänhet som hederliga kroppsarbetare, slavar och livvakter. De betraktas som korkade och mycket farliga.
Kunniga kring: Sina traditioner, sitt språk, bärsärk, tåla stryk, följa order, supa, hot.

Wongos
Gulaktiga, kortväxta och huggtandsförsedda. Den undvikande drakens folk följer en samling uråldriga traditioner och profetior. De vägrar lämna sina kvarter och det fruktade Ikki är deras sideninlindade giftdolk. En wongos anses vara slug, en mästerlig förhandlare, exotisk och feg (på grund av deras vana att låta andra slåss). De är skickliga köpmän, magiker och strateger.
Kunniga kring: Värdering, Köpslående, hemligheter, kontakter, skvaller, sina traditioner, undre världen, droger, mat och dryck, pengar, magi*.

* Valfri varje gång bakgrunden väljs, följer normala magiregler.
(1) Flummigt allvetande och total oförmåga till kronologisk empati.

Vad saknas?

1 kommentar: